Ja Nej tack

Boka ett möte

Inköpskorg (0)


Du har inga produkter i din kundvagn

Guide till labbodlade diamanter


Under de senaste 10 åren har labbodlade diamanter stadigt blivit alltmer populära som ett prisvärt alternativ till naturliga diamanter. Labbodlade stenar är precis lika glimrande som naturliga, men många anser dem vara mindre sällsynta och värdefulla. Vi går in på vad som gör dessa labbodlade diamanter så lika men ändå så olika naturliga diamanter.

Hoppa till:
  • Vad är en labbodlad diamant?
  • Hur producerar man diamanter i ett labb?
  • Är labbodlade diamanter billigare?
  • Är labbodlade diamanter mer naturvänliga?
  • Hur man skiljer en labbodlad diamant från en naturlig
  • Behöver jag fortfarande tänka på de 4C:na?
  • Slutligen...

Vad är en labbodlad diamant?

Labbodlade diamanter, även kallade syntetiska diamanter, skapas i stort på samma sätt som naturliga stenar, men processen är snabbare och sker i ett laboratorium (eller i en fabrik) istället för under marken. Idag har de börjat massproduceras mer och mer, vilket har hjälpt till att sänka deras pris. Det är av den här anledningen som vissa menar att de inte har samma känslomässiga eller långsiktiga värde som naturligt skapade stenar.

Hur producerar man diamanter i ett labb?

Det finns olika sätt att skapa en labbodlad diamant, men det här är de två vanligaste processerna:

  • Kemisk förångningsdeposition (Chemical Vapour Deposition, CVD) innebär att man placerar en bit diamant av hög kvalitet (eller något annat värmetåligt material) i en högtryckskammare som innehåller olika gaser eller kolmaterial. Dessa material värms sedan upp till extrema temperaturer (runt 700° to 900°), vilket får kristraller att formas på diamantbiten. Tänk på det som att finkorniga kolmaterial regnar ner för att skapa diamantkristaller.
  • Högt tryck och hög temperatur (High Pressure, High Temperature, HPHT) är en liknande tillverkningsprocess under vilken diamantbiten utsätts för högt tryck och hög värme för att få kristaller att bildas.

Dessa rådiamanter skickas sedan för att slipas och poleras. I teorin finns det inga begränsningar för hur stor en labbodlad diamant kan bli eller hur många man kan producera.

Är labbodlade diamanter billigare?

Labbodlade diamanter minskar i värde i längden eftersom de är mindre sällsynta än naturliga stenar.

1 ct, färg G, utmärkt slipning (excellent), VS2, runda naturliga diamanter 1 ct, färg G, utmärkt slipning (excellent), VS2, runda labbodlade diamanter
Kemisk sammansättning C C
Kristallstruktur Kubik Kubik
Brytningsindex 2.42 2.42
Ljusspridning 0.044 0.044
Hårdhet 10 10
Densitet 3.52 3.52
Energianvändning Ca 57 kWh Ca 26 kWh
Sällsynthet Väldigt sällsynt, speciellt eftersom det här är en diamant av hög kvalitet Inte speciellt sällsynt
Långsiktigt värde Oföränderligt långsiktigt värde Minskande långsiktigt värde
Genomsnittligt pris £4450 £1530

Är labbodlade diamanter mer naturvänliga?

Det har diskuterats mycket om huruvida labbodlade diamanter är ett mer naturvänligt och etiskt alternativ.

Även om många tror att labbodlade diamanter är naturvänliga kräver de faktiskt en hel del energi att producera. Även om det kan vara svårt att mäta klimatpåverkan från en enda diamant har experter funnit att majoriteten av labbodlade diamanter ofta kräver mycket icke-förnybar energi.

Forskning utförd av Natural Diamond Council fann att labbodlade diamanter släpper ut i genomsnitt 3 gånger mer växthusgaser än naturliga diamanter (511 kg per carat jämfört med 160 kg för naturliga). Dock är det värt att nämna att rapporten beställdes på uppdrag av stora gruvföretag—naturlig diamantutvinning har också en tydlig miljöpåverkan.

För att kunna mäta klimatpåverkan från att producera en enda carat, vare sig naturlig eller labbodlad, spelar flera faktorer in, t.ex. vilken maskin som används, energikällor och utvinningsmetoder, såväl som landet i vilket diamanten produceras.

Detta kan leda till mycket osäkerhet och motstridig information. Sådan forskning kan dessutom ge upphov till mycket förvirring och felaktigheter, vilket är varför det är så viktigt att tillverkare av både naturliga och labbodlade diamanter försöker arbeta mot att använda mer hållbara processer.

Även om hållbarhet berör miljön är det också menat att skydda människor och deras livsuppehälle. En av de många kritikerna gentemot labbodlade diamanter är att tillverkningen inte upprätthåller jobb och ekonomisk tillväxt i länder där diamantutvinning förekommer. Ända sedan de öppnade sin första gruva år 1967 har Botswana blivit en av de snabbast växande ekonomierna i världen, och de har lyckats förbättra sin levnadsstandard genom bättre utbildning, hälsovård och ny infrastruktur.

Å andra sidan är labbodlade diamanter enklare att spåra, och till skillnad från naturliga stenar erbjuder de mer transparens när det gäller mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden.

Hur man skiljer en labbodlad diamant från en naturlig

Det kan som sagt vara svårt att skilja mellan en labbodlad och en naturlig diamant, då de är i princip identiska. Endast en expert med specialutrustning skulle kunna urskilja inneslutningarna som bara finns i labbodlade diamanter.

För att veta om en diamant är labbodlad eller naturlig är det alltid bäst att be din juvelerare om ett certifikat. Gemological Institute of America (GIA) utfärdar officiella certifikat för alla labbodlade diamanter för att garantera full transparens.

Behöver jag fortfarande tänka på de 4C:na?

Bara för att en diamant är labbodlad betyder det inte att den är felfri. Precis som naturliga stenar kan labbodlade diamanter ha vad som kallas för inneslutningar. Innan du köper en diamant är det viktigt att du tittar på dess carat, färg, klarhet och slipning, oavsett var stenen kommer ifrån. Detta kommer att påverka det slutliga priset och investeringen du planerar att göra.

Slutligen...

Labbodlade diamanter är ett lönsamt alternativ för de som vill köpa diamanter till ett reducerat pris. De är utmärkta till ornamentala och V12 Retail Financerativa smycken, och är mer överkomliga för kunder som vill köpa större stenar.

Kunder som vill köpa unika och sällsynta diamanter med känslomässigt värde väljer dock vanligtvis den naturliga varianten. De är trots allt flera miljarder år gamla, skapade genom naturkrafter som helt enkelt är omöjliga att återskapa.

Frågor och svar

Hur certifieras / betygsätts labbodlade diamanter?

Labbodlade diamanter betygsätts genom samma process som naturliga diamanter: experter kontrollerar stenens slipning, färg och klarhet (labbodlade diamanter kan också ha inneslutningar) och sammanställer resultaten i en betygsrapport. Precis som naturliga ädelstenar, är labbodlade diamanter av olika kvalitetsgrad. På 77 Diamonds tillhandahåller vi bara labbodlade diamanter som är graderade av en oberoende part. Var noga med att kontrollera betygsrapporten innan du väljer en specifik sten.

Hur lång tid tar det att skapa labbodlade diamanter?

Det beror i första hand på diamantens karatvikt och den teknik som används för att odla stenen. Vanligtvis tar en vit diamant på 1ct cirka två veckor att odla, medan det för större stenar kan ta upp till en månad.

Förlorar labbodlade diamanter sin klarhet?

Varar en diamant verkligen för evigt? Det beror på vad "för evigt" betyder för dig. Det som är säkert är att diamanter, både naturliga och labbodlade, aldrig tappar sin klarhet eller sitt skimmer. När en labbodlad diamant väl bildats och fasetterats, betygsätts den vanligtvis av experter som bedömer dess färg, slipning och klarhet. Så länge du inte allvarligt skadar din labbodlade diamant kommer dessa aspekter alltid att förbli som de är. Kom ihåg att regelbundet rengöra dina labbodlade smycken, eftersom ackumulerad smuts kan påverka diamanternas lyster.

Denna sida använder cookies: Genom att fortsätta att bläddra på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Ta reda på mer här