ja nee, dank u

Maak een afspraak

Winkeltas (0)


U heeft geen enkel artikel in uw Winkeltas.

Privacybeleid

Laatste update november 2021.

77 Diamonds Limited (registratienummer 05142579) ("ons", "onze", "we", "77D") zijn geëngageerd om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Dit privacybeleid (de "Policy") beschrijft de soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen en gebruiken wanneer u toegang krijgt tot en een bezoek brengt aan www.77diamonds.com (de "Website") en hoe we die informatie kunnen gebruiken.

1. Introductie

Dit Beleid dekt onze verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens wanneer u gebruik maakt van één van onze Websites.

Wanneer u persoonlijke gegevens aan ons doorgeeft, hebben wij wettelijke verplichtingen jegens u op de manier waarop wij die gegevens gebruiken. Voor het gemak hebben we dit beleid in verschillende secties onderverdeeld:

Het is belangrijk dat u dit Beleid leest samen met alle andere privacyverklaringen of mededelingen over correcte verwerking die wij op de Website verstrekken gedurende of rond het moment dat wij persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken (bijvoorbeeld mededelingen over correcte verwerking die wij aan u kunnen tonen op het moment dat u zich aanmeldt om e-mail updates van ons te ontvangen), zodat u volledig op de hoogte bent van het hoe en waarom wij die gegevens gebruiken.

Dit Beleid is een aanvulling op andere kennisgevingen, waaronder onze Website De Algemene Voorwaarden en onze Cookiebeleid en is niet bedoeld om deze uit te schakelen of te vervangen.

Door onze Website te raadplegen of op een andere manier te gebruiken, gaat u akkoord met de werkwijze die in dit Beleid wordt beschreven. Indien u, om welke reden dan ook, niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid, gelieve het gebruik van deze Website stop te zetten.

Wij behouden ons het recht voor om dit beleid te allen tijde te herzien of te wijzigen om veranderingen in ons bedrijf of wijzigingen in de wet te weerspiegelen. Wanneer deze wijzigingen belangrijk zijn, zullen wij trachten de gebruikers van de Websites hiervan op de hoogte te brengen. Het is echter uw verantwoordelijkheid om dit Beleid te controleren voor elk gebruik van de Website - voor het gemak geeft de top van dit Beleid de datum aan waarop het voor het laatst is bijgewerkt.

Houd er rekening mee dat onze Website niet bestemd is voor kinderen onder de leeftijd van 13 jaar (een "Kind" en meervoud "Kinderen") en dat we niet bewust persoonlijke informatie over kinderen verzamelen. Als u denkt dat wij persoonlijke informatie over uw kind hebben verzameld, kunt u contact met ons opnemen via [email protected] en ons verzoeken de verwerking van informatie over uw kind stop te zetten.

2. Wat zijn persoonlijke gegevens en wat verzamelen we?


Onder persoonsgegevens of persoonlijke informatie verstaat men alle informatie over een persoon aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Het omvat niet de gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens). Wij verzamelen alleen die persoonsgegevens van u die wij nodig hebben om de diensten te verlenen.

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en doorgeven, die wij als volgt ingedeeld hebben:

Contactgegevens bevat voornaam, achternaam en e-mailadres.
Andere identificatiegegevens bevat gebruikersnaam.
Transactiegegevens bevat details over betalingen aan en van u en andere details over producten die u bij ons hebt gekocht (met inbegrip van details over betalingen die u aan ons hebt gedaan).
Technische gegevens bevat het internetprotocoladres (IP), uw inloggegevens, browsertype en -versie, ingestelde tijdzone en locatie, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website
Verbindingsgegevens (verzameld via Google Analytics) bevat het type apparaat dat u gebruikt (Apparaat), een unieke apparaatidentificatie (bijvoorbeeld het IMEI-nummer van uw Apparaat, het MAC-adres van de draadloze netwerkinterface van het Apparaat, of het mobiele telefoonnummer dat door het Apparaat wordt gebruikt), netwerkinformatie, uw mobiele besturingssysteem, het type scherm en de resolutie, het type webbrowser dat u gebruikt, de ingestelde tijdzone.
Locatiegegevens bevat details over uw gebruik van onze dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, statistieken van geüploade, gedownloade en bekeken inhoud. Wij kunnen gebruik maken van locatiegegevens die van Apparaten worden verzonden. U kunt deze functionaliteit te allen tijde uitschakelen door de instellingen voor locatiediensten voor de mobiele toepassing op het Apparaat uit te zetten. Als u deze locatiediensten gebruikt, stemt u ermee in dat wij en onze licentiehouders uw locatiegegevens en zoekopdrachten verzenden, verzamelen, bijhouden, verwerken en gebruiken om locatiegebaseerde producten en diensten aan te bieden en te verbeteren. Wij kunnen ook andere technologie gebruiken (bv. uw tijdzone en IP-adres) om informatie over uw huidige locatie te bepalen. Sommige van onze op locatie gebaseerde diensten vereisen uw persoonlijke gegevens om de functie te laten werken.
Gebruiksgegevens bevat informatie over uw gebruik van onze dienst, waaronder de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, door en van onze website (inclusief datum en tijd); elementen die u hebt bekeken of woorden waarnaar u hebt gezocht; responstijden van pagina's; fouten bij het downloaden; duur van bezoeken; interactie-informatie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs).
Communicatiegegevens bevat e-mails, notities van gesprekken, opgenomen telefoongesprekken en verslagen van online chats.

Wij verzamelen, gebruiken en delen ook Geaggregeerde Gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, ongeacht voor welk doel. Geaggregeerde Gegevens kunnen afgeleid zijn van uw persoonsgegevens, maar worden volgens de wet niet als persoonsgegevens beschouwd, aangezien deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit onthullen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw Gebruiksgegevens aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Indien wij echter Geaggregeerde Gegevens combineren of verbinden met uw persoonsgegevens, zodat die direct of indirect uw identiteit kunnen onthullen, behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens, die gebruikt zullen worden in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Gegevens die we van u verzamelen wanneer u de website gebruikt
Vrijwillige Verstrekking van Gegevens

Wanneer u vrijwillig uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u; de Website gebruikt om persoonlijke gegevens te uploaden of te verzenden (door het plaatsen van een bestelling voor diamanten sieraden, het gebruik van onze live chatdienst om ons vragen te stellen over onze producten in diamant, het aanmelden voor onze nieuwsbrief, het plaatsen van een reactie op onze blog '77 World', het deelnemen aan een online enquête, het meedoen aan wedstrijden of soortgelijke activiteiten waarbij u vrijwillig gegevens over uzelf verstrekt); contact met ons opneemt per post, telefoon, e-mail of SMS; een probleem met een Website meldt; wij kunnen de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, verzamelen, opslaan en gebruiken.

Geautomatiseerde verzameling van gegevens

We kunnen ook informatie over u verzamelen wanneer u de Website bezoekt door het gebruik van technologieën zoals cookies. Hieronder vindt u voorbeelden van informatie die we kunnen verzamelen:

 1. informatie over uw apparaat, browser of besturingssysteem;
 2. uw IP-adres;
 3. informatie over links die u aanklikt en pagina's die u op onze Website raadpleegt
 4. de duur van de bezoeken met betrekking tot bepaalde pagina's;
 5. onderwerpen die u heeft bekeken of opgezocht;
 6. De reactietijden van de pagina's;
 7. records van download fouten en/of defecte links;
 8. informatie over de interactie tussen de pagina's (zoals details over uw scrollen, klikken en mouse-overs);
 9. methoden die worden gebruikt om van de bladzijde weg te browsen; en
 10. de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, door en van deze Website (inclusief datum en tijd).

Wij gebruiken de hierboven beschreven gegevens om verschillende redenen. In de eerste plaats gebruiken we ze om ervoor te zorgen dat de Website goed functioneert en dat u er optimaal gebruik van kunt maken. Op de tweede plaats gebruiken we de gegevens om het online verkeer en de deelname van het publiek op de Website te monitoren. We ondernemen beide activiteiten omdat we daar een legitiem belang bij hebben.

Hulpbronnen van externe partijen

We maken ook gebruik van de diensten van externe partijen om ons te helpen bij het verzamelen van verschillende gegevens over u en de manier waarop u de Website gebruikt, zodat we uw interesses beter kunnen begrijpen - zowel om u inhoud te kunnen leveren waarvan we denken dat die interessant voor u zal zijn, als om ervoor te zorgen dat u advertenties te zien krijgt die door derden worden geleverd en die waarschijnlijk interessanter voor u zijn.

Wanneer wij cookies gebruiken om dit soort diensten te leveren, is de afgifte van deze cookies afhankelijk van uw toestemming en krijgt u de mogelijkheid om deze cookies te weigeren voordat ze op uw computer worden afgeleverd. U kunt de cookies ook te allen tijde van uw computer verwijderen.

Voor details over de cookies die we op de Website gebruiken, wat die cookies doen en het privacybeleid van de externe partijen die hen (indien relevant) ter beschikking stellen, verwijzen we naar ons Cookiebeleid.

Wij wijzen u erop dat u weliswaar de mogelijkheid moet hebben om in te stemmen met specifieke individuele cookies, maar dat wij, tenzij dit specifiek in ons Cookiebeleid is vastgelegd, vasthouden aan onze legitieme belangen als voorwaarde voor de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de in deze sectie uiteengezette basis (met name dat wij een legitiem belang hebben bij het optimaliseren van de inhoud van de Website en ervoor te zorgen dat u wordt gediend met relevante commerciële communicatie wanneer u deze gebruikt).

3. Hoe en waarom gebruiken/delen we uw informatie?


Wij hebben hieronder, in tabelvorm, een beschrijving gegeven van alle manieren waarop wij van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken en op welke van de rechtsgrondslagen wij ons daarvoor baseren. Waar nodig hebben wij ook aangegeven wat onze legitieme belangen zijn.

Doel/Activiteit Soort gegevens Rechtmatige basis voor verwerking
Om u als nieuwe gebruiker te registreren en uw account te onderhouden
 1. Contact
 2. Andere identificatiecode
Uitvoering van een contract met u
Om uw bestelling te verwerken en te leveren, met inbegrip van:
 1. Informatie beheren in verband met betalingen, vergoedingen en heffingen
 2. Geld dat aan ons verschuldigd is te innen en terug te vorderen.
 1. Contact
 2. Transactie
 3. Mededelingen
 1. Uitvoering van een contract met u
 2. Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om aan ons verschuldigde schulden te innen)
Om onze relatie met u te beheren, wat kan inhouden dat wij u op de hoogte brengen van wijzigingen in onze gebruiksvoorwaarden of relevante updates
 1. Contact
 2. Andere identificatiecode
 3. Mededelingen
 1. Uitvoering van een contract met u
 2. Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze gegevens bij te houden en om te bestuderen hoe gebruikers onze producten gebruiken)
Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beschermen (met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens)
 1. Identiteit
 2. Contact
 3. Technisch
 4. Verbinding
 1. Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het verlenen van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)
Om u relevante webinhoud en marketingberichten te bezorgen
 1. Contact
 2. Andere identificatiecode
 3. Gebruik
 4. Mededelingen
 5. Technisch
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te bepalen)
Om gegevensanalyses te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantenrelaties en ervaringen te verbeteren
 1. Technisch
 2. Gebruik
 3. Locatie
 4. Verbinding
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om soorten klanten voor onze producten te bepalen, om onze website bijgewerkt en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te bepalen)Om gegevensanalyses te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantenrelaties en ervaringen te verbeteren
Uw informatie delen

Afhankelijk van hoe en de reden waarom u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt, kunnen wij deze op de volgende manieren delen:

 1. we kunnen uw persoonlijke informatie delen met elk lid van onze ondernemingsgroep, dat wil zeggen onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holdingmaatschappij en haar dochterondernemingen, zoals gedefinieerd in artikel 1159 van de UK Companies Act 2006;
 2. met geselecteerde externe partijen die wij uitbesteden om verschillende diensten en/of aspecten van de functionaliteit van de Website te leveren, zoals waar externe plugins functionaliteit leveren zoals message boards of image hosting diensten (zie “Dienstverleners" hieronder); en
 3. met analytics en zoekmachine aanbieders die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van deze Website zoals hierboven beschreven.

We zullen uw informatie niet delen met externe partijen om die externe partij in staat te stellen u direct marketingcommunicatie te verstrekken, tenzij het gaat om een specifieke activiteit die we met een externe partij uitvoeren (bijv. een wedstrijd waarbij een externe partij de prijs verstrekt) en u uw toestemming voor dat gebruik heeft gegeven. Een dergelijke activiteit kan zijn eigen voorwaarden hebben met betrekking tot de manier waarop uw informatie mag worden gebruikt, waarvan u op het betreffende moment op de hoogte wordt gesteld.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook aan externe partijen verstrekken in de volgende gevallen:

 1. als we een bedrijf of activa zouden verkopen of kopen, zullen we in dat geval uw persoonlijke gegevens mogelijk bekendmaken aan de toekomstige verkoper of koper van dat bedrijf of die activa als onderdeel van die verkoop;
 2. als 77D of een substantieel deel van haar activa worden verworven door een externe partij, dan zal de persoonlijke informatie die wij over onze klanten hebben, één van de overgedragen activa zijn;
 3. als we verplicht zijn om uw persoonlijke informatie te verstrekken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of als we worden gevraagd om uw gegevens te verstrekken aan een wettige autoriteit om te helpen bij het onderzoek naar een misdrijf of een verstoring van de openbare orde; en/of
 4. om de gebruiksvoorwaarden of bepalingen van onze website af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons bedrijf, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op de bescherming tegen fraude en de vermindering van het kredietrisico.
Dienstverleners

Onze dienstverleners verlenen ons allerlei administratieve, statistische en technische diensten. Wij geven de dienstverleners alleen de minimale hoeveelheid persoonsgegevens die zij nodig hebben om de door ons gevraagde diensten te verlenen, en wij bepalen dat zij deze informatie beschermen en niet voor andere doeleinden gebruiken. Wij nemen deze relaties ernstig en verplichten al onze gegevensverwerkers om contracten met ons te ondertekenen waarin duidelijk staat dat zij zich ertoe verbinden de individuele rechten te eerbiedigen en waarin zij zich ertoe verbinden ons bij te staan om u te helpen uw rechten als betrokkene uit te oefenen. Hieronder volgt een lijst van onze belangrijkste dienstverleners op de datum van dit Beleid. Zij zijn aan verandering onderhevig:

 1. World Pay Merchant (Kredietkaartverwerker)
 2. Reserveer het tijdstip
 3. Ometria
 4. Mailchimp
 5. TheChatShop
 6. Zendesk
Links naar sites van externe partijen

Wanneer wij links aanbieden naar websites van externe partijen die niet zijn aangesloten bij www.77diamonds.com, zijn dergelijke sites buiten onze controle en vallen ze niet onder dit Beleid. Als u toegang krijgt tot sites van externe partijen via de aangeboden links, kunnen de beheerders van deze sites informatie over u verzamelen die door hen kan worden gebruikt, in overeenstemming met hun eigen privacybeleid. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt.

4. Hoe lang bewaren we uw informatie?


Afhankelijk van hoe en waarom u ons uw persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij die op de volgende manieren delen en opslaan:

Wanneer u goederen van onze website koopt, zullen wij gegevens over die transactie bewaren om ervoor te zorgen dat wij de transacties die wij gedaan hebben naar behoren kunnen verantwoorden, en om ervoor te zorgen dat wij naar die gegevens kunnen teruggrijpen mocht u in de toekomst ooit contact met ons opnemen over uw artikel. Gezien de aard van de goederen die wij verkopen, en de kwaliteitsgaranties die wij daarvoor geven, kunt u verwachten dat wij die gegevens tot zeven jaar bewaren.

Wanneer u zich aanmeldt om marketing per e-mail van ons te ontvangen, zullen wij uw e-mailadres in ons bestand bewaren totdat u zich "opt-out" voor het ontvangen van e-mails van ons.

In sommige gevallen kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen: zie 'Uw Rechten' hieronder voor meer informatie.

In sommige gevallen kunnen wij uw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat deze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoek of statistische doeleinden, waarbij wij deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder u daarvan nader op de hoogte te stellen.

5. Beveiliging


77D neemt de bescherming van uw informatie zeer serieus. We gebruiken encryptie (SSL) om uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer dat nodig is, en alle informatie die aan ons wordt verstrekt, wordt opgeslagen op beveiligde servers zodra we deze ontvangen.

77D kan uw persoonlijke gegevens opslaan op beveiligde servers in onze vestigingen of in beveiligde gegevenscentra van externe partijen.

Veel van onze externe derden zijn buiten het Verenigd Koninkrijk gevestigd, zodat hun verwerking van uw persoonsgegevens een overdracht van gegevens buiten het Verenigd Koninkrijk met zich mee zal brengen.

Wanneer wij uw persoonsgegevens buiten het Verenigd Koninkrijk doorgeven, zorgen wij voor een vergelijkbare mate van bescherming door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt toegepast

 1. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen die geacht worden een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens te bieden.
 2. Wanneer wij bepaalde dienstverleners gebruiken, kunnen wij gebruik maken van specifieke contracten die voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk zijn goedgekeurd en die de persoonsgegevens dezelfde bescherming geven die zij in het Verenigd Koninkrijk hebben.

Indien u meer informatie wenst over de regeling via welke uw persoonsgegevens worden doorgegeven, kunt u contact opnemen met [email protected]

Als wij u ooit een wachtwoord geven (of als u dat heeft gekozen) dat u toegang geeft tot bepaalde delen van deze Website, bent u verantwoordelijk voor het geheimhouden van dit wachtwoord. We vragen u om met niemand een wachtwoord te delen.

6. Uw Rechten


Als betrokkene heeft u een aantal rechten aangaande uw persoonlijke gegevens. Hieronder hebben we de verschillende rechten die u heeft beschreven en hoe u deze kunt uitoefenen.

Recht op Toegang

U kunt te allen tijde verzoeken om toegang tot de persoonsgegevens, die wij in ons bezit hebben en die op u betrekking hebben, (u hebt wellicht gehoord dat dit recht wordt omschreven als een "toegangsverzoek").

Gelieve er rekening mee te houden dat dit recht u toelaat om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren, zodat u kunt controleren of ze correct zijn en om ervoor te zorgen dat wij die persoonsgegevens op een wettige manier verwerken. Het is geen recht om persoonlijke gegevens van andere personen op te vragen, noch een recht om specifieke documenten bij ons op te vragen die geen betrekking hebben op uw persoonlijke gegevens.

U kunt dit recht te allen tijde uitoefenen door ons te schrijven met behulp van de contactgegevens hier en te melden dat u een verzoek om toegang tot het onderwerp indient. U hoeft geen specifiek formulier in te vullen om een dergelijk verzoek in te dienen.

Uw Recht op Correctie en Verwijdering

U kunt te allen tijde verzoeken dat wij de persoonsgegevens, die wij over u hebben en waarvan u denkt dat ze onjuist of onnauwkeurig zijn, corrigeren. U kunt ons ook vragen om persoonlijke gegevens te wissen als u van mening bent dat we ze niet langer moeten bewaren (u hebt misschien gehoord van dit recht, dat wordt omschreven als het "recht om te worden vergeten").

Gelieve er rekening mee te houden dat wij u kunnen vragen om eventuele bijkomende gegevens die u ons verstrekt te verifiëren en dat wij zelf de nodige stappen kunnen ondernemen om na te gaan of de bijkomende gegevens die u ons heeft verstrekt, juist zijn. Verder zijn wij niet altijd verplicht om persoonlijke gegevens te wissen wanneer daarom wordt gevraagd; als wij om welke reden dan ook van mening zijn dat wij een goede wettelijke reden hebben om door te gaan met de verwerking van persoonlijke gegevens die u ons vraagt te wissen, zullen wij u vertellen wat die reden is op het moment dat wij op uw verzoek reageren.

U kunt dit recht te allen tijde uitoefenen door ons te schrijven met behulp van de contactgegevens hier en te melden dat u een verzoek indient om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren of wissen en op welke basis u dat verzoek doet. Als u wilt dat wij onjuiste gegevens vervangen door nieuwe gegevens, moet u ons vertellen wat die nieuwe gegevens zijn. U hoeft geen specifiek formulier in te vullen om een dergelijk verzoek te doen.

Uw Recht op Beperkte Verwerking

Wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van een legitiem belang (zie de secties van dit Beleid waarin hoe en waarom we uw informatie gebruiken) heeft u het recht om ons te vragen de verwerking van uw gegevens op die manier stop te zetten als u van mening bent dat onze voortzetting van de verwerking gevolgen heeft voor uw fundamentele rechten en vrijheden of als u van mening bent dat die legitieme belangen niet geldig zijn.

77D kan uw gegevens op basis van een gewettigd belang op de volgende manieren verwerken:

 1. Het optimaliseren van de inhoud van de Website;
 2. om na te gaan welke producten en diensten populair zijn;
 3. om de veiligheid van onze website op te volgen;
 4. Preventie en opsporing van fraude;
 5. om u service gerelateerde berichten te sturen, bijvoorbeeld als onze service tijdelijk is opgeschort voor onderhoud, kunnen wij u een bericht sturen;
 6. om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in dit privacybeleid;
 7. als er een contractuele verplichting bestaat om uw persoonsgegevens aan een correspondent te verstrekken

U kunt ons ook vragen de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten (a) als u de juistheid van die persoonsgegevens betwist en wilt dat wij de juistheid van die gegevens controleren; (b) als is vastgesteld dat ons gebruik van de gegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat wij die gegevens wissen; (c) als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben (en wij ze anders zouden verwijderen), maar u wilt dat wij ze blijven opslaan om u in staat te stellen rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of zich te verdedigen.

Gelieve er rekening mee te houden dat als wij, om welke reden dan ook, van mening zijn dat wij een gegronde juridische reden hebben om door te gaan met de verwerking van persoonsgegevens die u ons vraagt stop te zetten, wij u zullen meedelen wat die reden is, ofwel op het moment dat wij voor het eerst op uw verzoek reageren, ofwel nadat wij de gelegenheid hebben gehad om het verzoek te overwegen en te onderzoeken.

U kunt dit recht te allen tijde uitoefenen door ons te schrijven met behulp van de contactgegevens die vermeld staan hier en te melden dat u een verzoek indient om ons te doen stoppen met de verwerking van het relevante aspect van uw persoonsgegevens en te beschrijven welke van de bovenstaande voorwaarden volgens u relevant zijn voor dat verzoek. U hoeft geen specifiek formulier in te vullen om een dergelijk verzoek te doen.

Uw Recht op Overdraagbaarheid

Wanneer u bepaalde persoonlijke gegevens die wij over u hebben en die geautomatiseerd worden verwerkt, aan een externe partij wilt overdragen, kunt u ons schrijven en ons vragen deze gegevens in een gebruikelijk, machinaal leesbaar formaat aan u te verstrekken.

Door het soort werk dat we doen en de systemen die we gebruiken, beschouwen we dit recht niet als bijzonder relevant voor de meerderheid van de personen met wie we in contact komen. Als u echter uw gegevens van ons wilt overdragen aan een externe partij, zullen wij dergelijke verzoeken graag in overweging nemen.

Uw Recht om geen berichten meer te ontvangen

Wanneer wij u e-mail marketing communicatie (of andere gereglementeerde elektronische berichten) sturen, heeft u het recht om u op elk moment af te melden. U kunt dit doen door gebruik te maken van de 'uitschrijf'-link die in de voettekst van elke communicatie staat (of het equivalente mechanisme in die communicatie).

Als u om welke reden dan ook geen gebruik wenst te maken van deze links, of als u liever rechtstreeks contact met ons opneemt, kunt u zich uitschrijven door ons te contacteren via [email protected] en ons te vertellen welke berichten u niet langer wenst te ontvangen.

Uw Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming en profilering van uw persoonsgegevens en om, indien van toepassing, relevante informatie te ontvangen over de betrokken logica, alsmede over de betekenis en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking die op u van toepassing is.

Het uitoefenen van uw rechten

Wanneer u ons schriftelijk verzoekt om uw rechten uit te oefenen, mogen wij u vragen om te bewijzen dat u bent wie u zegt dat u bent. We kunnen u vragen om kopieën van relevante ID-documenten te verstrekken om ons te helpen uw identiteit te verifiëren.

Het zal ons helpen om uw verzoek te verwerken als u duidelijk aangeeft welk recht u wenst uit te oefenen en, indien van toepassing, waarom u dit recht uitoefent. Hoe duidelijker en specifieker u kunt zijn, hoe sneller en efficiënter wij uw verzoek kunnen behandelen. Als u ons niet voldoende informatie verstrekt, kunnen wij de behandeling van uw verzoek uitstellen totdat u ons aanvullende informatie heeft verstrekt (en waar dit het geval is, zullen wij u dat meedelen).

Meestal geen vergoeding nodig

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen).

Termijn om te antwoorden

Wij proberen op alle legitieme verzoeken binnen een maand te antwoorden. Af en toe kan het langer dan een maand duren, als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of u een aantal verzoeken heeft ingediend. In dat geval zullen wij u verwittigen en u op de hoogte houden.

U hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij het Information Commissioner's Office (ICO), de Britse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties (www.ico.org.uk).

Wij zouden het echter op prijs stellen dit eerst met u te kunnen bespreken.

7. Contactgegevens


Als u vragen heeft over dit beleid, als u één van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen of als u denkt dat het Beleid niet is nageleefd, neem dan contact met ons op via:

77 Diamonds Ltd
2nd floor
3 Hanover Square
London, W1S 1HD
United Kingdom

U kunt ons ook een e-mail sturen naar [email protected].

8. Informatie over hoe we cookies gebruiken


a. Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers op onze website. Dit helpt ons om u een optimale ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons ook in staat om onze website te verbeteren. Door verder te surfen op onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies geweigerd worden, of dat u gewaarschuwd wordt wanneer websites cookies instellen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, kunt u te maken krijgen met een verslechterde gebruikerservaring.

Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van Cookies op onze Website.

b. Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat we op uw browser of de harde schijf van uw apparaat opslaan als u daarmee instemt. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw apparaat.,

c. Wij gebruiken de volgende cookies:

c. 1. Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Het gaat bijvoorbeeld om cookies die u in staat stellen om in te loggen op beveiligde delen van onze website, gebruik te maken van een winkelwagen of gebruik te maken van e-billing diensten.

c. 2. Analytische/prestatie cookies. Hiermee kunnen we het aantal bezoekers herkennen en tellen en zien hoe bezoekers zich op onze website bewegen als ze die gebruiken. Dit helpt ons om de werking van onze website te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.

c. 3. Functionele cookies. Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Dit stelt ons in staat om onze inhoud voor u te personaliseren, u persoonlijk te verwelkomen en uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld uw taal- of regiokeuze).

c. 4. Targeting cookies. Deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina's die u heeft bezocht en de links die u heeft gebruikt. Wij zullen deze informatie gebruiken om onze website en de advertenties, die erop worden getoond, relevanter te maken met het oog op uw interesses. Wij kunnen deze informatie ook delen met externe partijen om deze reden.

d. Meer informatie over de individuele cookies die we gebruiken en de redenen waarom we ze gebruiken, vindt u in de onderstaande tabel:

Strikt noodzakelijke cookies
Cookie Naam Het doel van Cookies en Verzamelde Informatie Cookietijd
ASP.NET_SessionId Cookie die ASP.NET gebruikt om een unieke identificatiecode op te slaan voor elke gebruikerssessie Sessie
amazon-pay-abtesting-new-widgets Gebruikt voor het afrekenen met Amazon Betaling Sessie
Analytische/prestatie cookies
Cookie Naam Het doel van Cookies en Verzamelde Informatie Cookietijd
ometria Gebruikt door Ometria om het gebruik van de website op te volgen 1 jaar
sc.ASP.NET_SESSIONID Gebruikte SessionCam-plugin voor het verzamelen en opvolgen van interacties met de gebruiker Sessie
sc.Status Gebruikte SessionCam-plugin voor het verzamelen en opvolgen van interacties met de gebruiker Sessie
__utma Gebruikt om gebruikers en sessies te differentiëren. De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utma-cookies bestaan. De cookie wordt elke keer dat er gegevens naar Google Analytics worden gestuurd, bijgewerkt. 2 jaar
__utmc Gebruikt door Google Analytics. Ingesteld voor compatibiliteit met urchin.js. Oorspronkelijk werkte dit cookie samen met het __utmb-cookie om te bepalen of de gebruiker zich in een nieuwe sessie/bezoek bevindt. Sessie
__utmz Bewaart de verkeersbron of campagne die uitlegt hoe de gebruiker onze site heeft bereikt. De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript bibliotheek wordt uitgevoerd en wordt elke keer dat er gegevens naar Google Analytics worden gestuurd, bijgewerkt. 6. maanden
_dc_gtm_UA- Gebruikt door Google Analytics om het aantal aanvragen te regelen. 1 minuut
_ga Gebruikt door Google Analytics om gebruikers te onderscheiden. 2 jaar
_gali Gebruikt door Google Analytics om te bepalen op welke links van een pagina wordt aangeklikt. 30 minuten
_gid Gebruikt door Google Analytics om gebruikers te onderscheiden. 1 dag
_uetsid Deze cookie is een analytische dienst die gegevens van het Bing advertentienetwerk verbindt met acties die op de website worden uitgevoerd. Bing Ads Universal Event Tracking (UET) tracking cookie. 2 jaar
ai_user Gebruikt door Microsoft Application Insights software, die statistische gebruiks- en telemetrie-informatie verzamelt. Dit is een unieke gebruikersidentificatie cookie die het mogelijk maakt om het aantal gebruikers te tellen die toegang hebben tot de applicatie in de loop van de tijd. 1 jaar
optimizelyBuckets Gebruikt om een A/B-testkader te bieden. Registreert dat de bezoeker tijdens elk experiment heeft ingezien. Dit stelt ons in staat om een consistente ervaring te leveren bij opeenvolgende ladingen van pagina's. 10 jaar
optimizelySegments Gebruikt om een A/B-testkader te bieden. Houdt de segmenten van de bezoeker in stand: browser, campagne, mobiel, brontype en eventuele aangepaste parameters die u heeft geconfigureerd 10 jaar
__lc.visitor_id. Gebruikt door de chatdienst om de bezoeken van dezelfde gebruiker aan het web op te volgen. 3 jaar
De functionaliteit van de cookies
Cookie Naam Het doel van Cookies en Verzamelde Informatie Cookietijd
77dyId Gebruikt door onze website om gebruikersvoorkeuren op te slaan 30 dagen
autoinvite_callback. Cookie vereist om een computer te herkennen wanneer een gebruiker de website bezoekt om ondersteuning te bieden via chat. Sessie
lc_invitation_opened. Cookie om de online chatdienst te beheren. Sessie
lc_window_state. Cookie om de online chatdienst te beheren. Sessie
__zlcmid Bewaart Zopim Live Chat ID om het apparaat te identificeren bij een bezoek. 1 jaar
trustedsite_session Gebruikt door McAfee SECURE om onze website te observeren Sessie

e. Houd er rekening mee dat ook externe partijen (waaronder bijvoorbeeld advertentiekanalen en aanbieders van externe diensten zoals web traffic analysis services) gebruik kunnen maken van cookies, waarover wij geen controle hebben. Deze cookies zijn waarschijnlijk analytische/prestatiegerichte cookies of doelgerichte cookies.

f. U kunt cookies blokkeren door de instelling van uw browser te activeren waarmee u de instelling van alle of sommige cookies kunt weigeren. U kunt ook www.allaboutcookies.org bezoeken die algemene informatie geeft over cookies en hoe u cookies op uw computer kunt beheren. Houd er rekening mee dat als u uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies (inclusief essentiële cookies) te blokkeren, u mogelijk niet in staat bent om alle of delen van onze site te bezoeken.

Deze site maakt gebruik van cookies: Door verder te surfen op de site gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Lees meer hier