Ano ne, děkuji

Rezervovat schůzku

Nákupní taška (0)


V nákupní tašce nemáte žádnou položku.

Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace listopad 2021.

Společnost 77 Diamonds Limited (registrované číslo 05142579) ("my", "naše", "my", "77D") se zavazuje chránit a respektovat vaše soukromí.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") uvádějí typy osobních údajů, které shromažďujeme a používáme, když navštívíte stránky www.77diamonds.com (dále jen "Webové stránky"), a způsob, jakým můžeme tyto informace používat.

1. Úvod

Tyto zásady se vztahují na shromažďování, zpracování a používání osobních údajů při používání našich webových stránek.

Když nám poskytnete jakékoli osobní údaje, máme vůči vám zákonné povinnosti, pokud jde o způsob, jakým tyto údaje používáme. Pro snadnější čtení jsme tyto zásady rozdělili do několika částí:

Je důležité, abyste si přečetli tyto zásady spolu s jakýmikoliv dalšími oznámeními o ochraně osobních údajů nebo oznámeními o spravedlivém zpracování, která můžeme poskytnout na webových stránkách v době, kdy o vás shromažďujeme nebo zpracováváme osobní údaje (například oznámení o spravedlivém zpracování, která vám můžeme zobrazit v době, kdy se přihlásíte k odběru našich e-mailových aktualizací), abyste si byli plně vědomi toho, jak a proč tyto údaje používáme.

Tyto zásady doplňují další oznámení včetně našich webových podmínek a pravidel a našich zásad používání cookies a nejsou určeny k jejich zrušení nebo nahrazení.

Návštěvou nebo jiným používáním našich webových stránek souhlasíte s postupy uvedenými v těchto zásadách. Pokud z jakéhokoli důvodu nesouhlasíte s podmínkami těchto Zásad, přestaňte prosím tyto Webové stránky používat.

Vyhrazujeme si právo tyto zásady kdykoli upravit nebo změnit, aby odrážely změny v našem podnikání nebo změny v zákonech. Pokud budou tyto změny významné, budeme se snažit o nich informovat uživatele webových stránek. Je však vaší povinností zkontrolovat tyto Zásady před každým použitím Webových stránek - pro snadnější orientaci je v horní části těchto Zásad uvedeno datum jejich poslední aktualizace.

Vezměte prosím na vědomí, že naše Webové stránky nejsou určeny dětem mladším 13 let (dále jen "dítě" společně "děti") a vědomě neshromažďujeme osobní údaje o dětech. Pokud se domníváte, že jsme shromažďovali osobní údaje o vašem Dítěti, můžete nás kontaktovat na adrese [email protected] a požádat nás, abychom přestali zpracovávat údaje o vašem Dítěti.

2. Co jsou osobní údaje a co shromažďujeme?


Osobními údaji nebo osobními informacemi se rozumí jakékoli informace o fyzické osobě, na jejichž základě lze tuto osobu identifikovat. Nepatří sem údaje, u nichž byla odstraněna totožnost (anonymní údaje). Shromažďujeme od vás pouze ty osobní údaje, které potřebujeme k poskytování služeb.

Můžeme o vás shromažďovat, používat, ukládat a přenášet různé druhy osobních údajů, které jsme shrnuli do následujících skupin:

Kontaktní údaje obsahuje jméno, příjmení a e-mailovou adresu.
Ostatní identifikační údaje obsahuje uživatelské jméno.
Transakční údaje zahrnuje údaje o platbách, které jste nám zaslali, a další údaje o produktech, které jste u nás zakoupili (včetně údajů o platbách, které jste nám zaslali).
Technická data zahrnuje adresu internetového protokolu (IP), vaše přihlašovací údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma a polohu, typy a verze doplňků prohlížeče, operační systém a platformu a další technologie zařízení, která používáte k přístupu na tyto webové stránky.
Údaje o připojení (shromážděné prostřednictvím služby Google Analytics) zahrnuje typ zařízení, které používáte (Zařízení), jedinečný identifikátor zařízení (například číslo IMEI Zařízení, MAC adresu bezdrátového síťového rozhraní Zařízení nebo číslo mobilního telefonu, které Zařízení používá), informace o síti, mobilní operační systém, typ a rozlišení obrazovky, typ webového prohlížeče, který používáte, nastavení časového pásma.
Údaje o poloze zahrnuje podrobnosti o vašem používání naší služby, mimo jiné údaje o provozu, statistiky nahraného, staženého a zobrazeného obsahu. Můžeme využívat údaje o poloze odeslané ze zařízení. Tuto funkci můžete kdykoli vypnout vypnutím nastavení lokalizačních služeb pro mobilní aplikaci v Zařízení. Pokud tyto služby určování polohy používáte, souhlasíte s tím, abychom my a naši nabyvatelé licence předávali, shromažďovali, uchovávali, zpracovávali a používali vaše údaje o poloze a dotazy k poskytování a zlepšování produktů a služeb založených na poloze. K určení informací o vaší aktuální poloze můžeme použít i další technologie (např. vaše časové pásmo a IP adresu). Některé z našich služeb využívajících polohu vyžadují vaše osobní údaje, aby daná funkce fungovala.
Údaje o používání zahrnuje informace o vašem používání našich služeb, včetně úplného toku kliknutí na naše webové stránky, přes ně a z nich (včetně data a času), prvků, které jste si prohlíželi, nebo slov, která jste hledali, doby odezvy stránek, chyb při stahování, délky návštěv, informací o interakci (jako je rolování, kliknutí a najetí myší).
Komunikační data zahrnuje e-maily, záznamy rozhovorů, nahrávky telefonních hovorů a záznamy online chatů.

Shromažďujeme, používáme a sdílíme také souhrnné údaje, jako jsou statistické nebo demografické údaje, a to za jakýmkoli účelem. Souhrnné údaje mohou být odvozeny z vašich osobních údajů, ale ze zákona nejsou považovány za osobní údaje, protože tyto údaje neodhalují přímo ani nepřímo vaši totožnost. Například můžeme agregovat vaše údaje o používání, abychom vypočítali procento uživatelů, kteří přistupují k určité funkci webových stránek. Pokud však Agregované údaje zkombinujeme nebo spojíme s vašimi osobními údaji tak, že vás mohou přímo nebo nepřímo identifikovat, budeme s těmito kombinovanými údaji zacházet jako s osobními údaji, které budou použity v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

Údaje, které od vás shromažďujeme, když používáte Webové stránky
Dobrovolné poskytování údajů

Pokud nám dobrovolně poskytnete své osobní údaje, například pokud: použijete Webové stránky k nahrání nebo odeslání osobních údajů (objednáním diamantových šperků, použitím služby živého chatu, kde nám můžete položit otázky týkající se našich diamantových výrobků, přihlášením se k odběru našeho newsletteru, odesláním komentáře na náš blog "77 World", účastí v online průzkumu, účastí v soutěžích nebo podobnými aktivitami, při kterých o sobě dobrovolně poskytnete údaje); kontaktujete nás poštou, telefonicky, e-mailem nebo SMS; nahlásíte problém s Webovými stránkami; můžeme shromažďovat, uchovávat a používat osobní údaje, které nám sdělíte.

Automatizovaný sběr dat

Informace o vás můžeme shromažďovat také při návštěvě webových stránek pomocí technologií, jako jsou soubory cookie. Níže jsou uvedeny příklady informací, které můžeme shromažďovat:

 1. informace o vašem zařízení, prohlížeči nebo operačním systému;
 2. vaši IP adresu;
 3. informace o odkazech, na které kliknete, a o stránkách, které si na našich webových stránkách prohlížíte.
 4. délka návštěv určitých stránek;
 5. témata, která jste si prohlíželi nebo hledali;
 6. doba odezvy stránky;
 7. záznamy o chybách stahování a/nebo nefunkčních odkazech;
 8. informace o interakci se stránkou (například podrobnosti o posouvání, kliknutí a najetí myší);
 9. metody používané k odchodu ze stránky a
 10. úplný tok kliknutí na tyto webové stránky, přes ně a z nich (včetně data a času).

Výše popsané údaje používáme z několika různých důvodů. Za prvé je používáme k zajištění správného fungování webových stránek a k tomu, abyste z nich mohli plně těžit. Za druhé, údaje používáme ke sledování online provozu a účasti publika na Webových stránkách. Obě tyto činnosti provádíme, protože na tom máme oprávněný zájem.

Zdroje třetích stran

Využíváme také služeb třetích stran, které nám pomáhají shromažďovat různé údaje o vás a o způsobu, jakým Webové stránky používáte, abychom mohli lépe porozumět vašim zájmům - jednak proto, abychom vám mohli nabídnout obsah, o kterém si myslíme, že vás bude zajímat, jednak proto, abychom mohli zajistit, že vám budou zobrazovány reklamy poskytované třetími stranami, které vás budou pravděpodobněji zajímat.

V případech, kdy k poskytování těchto služeb používáme soubory cookie, podléhá poskytování těchto souborů cookie vašemu souhlasu a vy máte možnost tyto soubory cookie odmítnout před jejich doručením do vašeho počítače. Soubory cookie můžete ze svého počítače také kdykoli odstranit.

Podrobnosti o souborech cookie, které na Webových stránkách používáme, o tom, co tyto soubory cookie dělají, a o zásadách ochrany osobních údajů třetích stran, které je poskytují (pokud je to relevantní), naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli máte možnost souhlasit s konkrétními jednotlivými soubory cookie, pokud to není výslovně uvedeno v našich Zásadách používání souborů cookie, spoléháme se na naše oprávněné zájmy jako na podmínku pro zpracování vašich osobních údajů na základě uvedeném v této části (konkrétně máme oprávněný zájem optimalizovat obsah webových stránek a zajistit, aby vám byla při jejich používání zasílána relevantní obchodní sdělení).

3. Jak a proč vaše údaje používáme/sdílíme?


Níže uvádíme ve formě tabulky popis všech způsobů, jakými plánujeme vaše osobní údaje používat, a o které právní základy se při tom opíráme. Tam, kde je to vhodné, jsme také uvedli, jaké jsou naše oprávněné zájmy.

Účel/činnost Typ údajů Zákonný základ pro zpracování
Registrace nového uživatele a údržba účtu.
 1. Kontakt
 2. Jiný identifikátor
Plnění smlouvy s vámi
Zpracování a doručení vaší objednávky včetně:
 1. spravovat informace týkající se plateb, poplatků a plateb.
 2. Vymáhání a vymáhání peněz, které nám dlužíte.
 1. Kontakt
 2. Transakce
 3. Komunikace
 1. Plnění smlouvy s vámi
 2. Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (vymáhání pohledávek vůči nám).
Správa našeho vztahu s vámi, která může zahrnovat upozornění na změny našich pracovních podmínek nebo příslušné aktualizace.
 1. Kontakt
 2. Jiný identifikátor
 3. Komunikace
 1. Plnění smlouvy s vámi
 2. Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (k aktualizaci našich záznamů a ke studiu toho, jak uživatelé používají naše produkty).
Pro správu a ochranu našeho podnikání a těchto webových stránek (včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, údržby systému, podpory, podávání zpráv a hostování dat).
 1. Identita
 2. Kontakt
 3. Technická stránka
 4. Připojení
 1. Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (pro provozování našeho podniku, poskytování administrativních a IT služeb, zabezpečení sítě, prevenci podvodů a v souvislosti s reorganizací podniku nebo restrukturalizací skupiny).
doručovat vám relevantní obsah webových stránek a marketingová sdělení.
 1. Kontakt
 2. Jiný identifikátor
 3. Použití
 4. Komunikace
 5. Technická stránka
Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (studium toho, jak zákazníci používají naše produkty, jejich vývoj, rozvoj našeho podnikání a informování o naší marketingové strategii).
Využití analýzy dat ke zlepšení našich webových stránek, produktů/služeb, marketingu, vztahů se zákazníky a zkušeností.
 1. Technická stránka
 2. Použití
 3. Umístění
 4. Připojení
Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (definování typů zákazníků pro naše produkty, udržování našich webových stránek aktualizovaných a relevantních, rozvoj našeho podnikání a informování o naší marketingové strategii).
Sdílení vašich informací

V závislosti na tom, jak a proč nám poskytnete své osobní údaje, je můžeme sdílet následujícími způsoby:

 1. vaše osobní údaje můžeme sdílet s jakýmkoli členem naší skupiny společností, což znamená naše dceřiné společnosti, naši hlavní holdingovou společnost a její dceřiné společnosti, jak je definováno v článku 1159 britského zákona o společnostech z roku 2006;
 2. s vybranými třetími stranami, s nimiž uzavíráme subdodavatelské smlouvy na poskytování různých služeb a/nebo aspektů funkčnosti Webových stránek, například pokud zásuvné moduly třetích stran poskytují funkce, jako jsou nástěnky nebo služby hostování obrázků (viz "Poskytovatelé služeb" níže); a
 3. s poskytovateli analytických služeb a vyhledávačů, kteří nám pomáhají při zlepšování a optimalizaci těchto webových stránek, jak je popsáno výše.

Vaše údaje nebudeme sdílet s třetími stranami, aby vám tyto strany poskytovaly přímou marketingovou komunikaci, pokud se to netýká konkrétní činnosti, kterou s třetí stranou provádíme (např. soutěž, v níž třetí strana poskytuje cenu), a pokud jste k tomuto použití poskytli svůj souhlas. Taková činnost může mít své vlastní podmínky týkající se způsobu, jakým mohou být vaše údaje použity, o kterých budete v příslušném okamžiku informováni.

Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit třetím stranám v následujících případech:

 1. pokud bychom prodávali nebo kupovali nějaký podnik nebo aktiva, v takovém případě bychom mohli vaše osobní údaje v rámci prodeje zpřístupnit potenciálnímu prodávajícímu nebo kupujícímu takového podniku nebo aktiv;
 2. pokud společnost 77D nebo podstatnou část jejích aktiv získá třetí strana, přičemž osobní údaje o našich zákaznících, které máme k dispozici, budou jedním z převedených aktiv;
 3. pokud jsme povinni zveřejnit nebo sdílet vaše osobní údaje, abychom splnili jakoukoli zákonnou povinnost, nebo pokud jsme požádáni o poskytnutí vašich údajů zákonnému orgánu, abychom pomohli při vyšetřování trestných činů nebo výtržností; a/nebo
 4. za účelem vynucení nebo uplatnění podmínek používání našich webových stránek nebo smluvních podmínek; nebo za účelem ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti naší společnosti, našich zákazníků nebo jiných osob. To zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany proti podvodům a snížení úvěrového rizika.
Poskytovatelé služeb

Naši poskytovatelé služeb nám poskytují různé administrativní, statistické a technické služby. Poskytovatelům služeb poskytneme pouze minimální množství osobních údajů, které potřebují k plnění námi požadovaných služeb, a stanovíme, že tyto informace chrání a nepoužívají je k jiným účelům. Tyto vztahy bereme vážně a zavazujeme všechny naše zpracovatele údajů, aby s námi podepsali smlouvy, které jasně stanoví jejich závazek respektovat práva jednotlivce a jejich závazek pomáhat nám při uplatňování vašich práv jako subjektu údajů. Níže je uveden seznam našich hlavních poskytovatelů služeb k datu vydání těchto zásad. Jejich seznam se může změnit:

 1. World Pay Merchant (zpracovatel kreditních karet)
 2. Rezervace slotu
 3. Ometria
 4. Mailchimp
 5. TheChatShop
 6. Zendesk
Odkazy na stránky třetích stran

Pokud poskytujeme odkazy na webové stránky třetích stran, které nejsou spojeny s www.77diamonds.com, jsou tyto stránky mimo naši kontrolu a nevztahují se na ně tyto zásady. Pokud pomocí uvedených odkazů vstoupíte na stránky třetích stran, mohou provozovatelé těchto stránek od vás shromažďovat informace, které mohou být použity v souladu s jejich vlastními zásadami ochrany osobních údajů. Než těmto webovým stránkám poskytnete jakékoli osobní údaje, zkontrolujte si prosím tyto zásady.

4. Jak dlouho uchováváme vaše údaje?


V závislosti na tom, jak a proč nám poskytnete své osobní údaje, je můžeme sdílet a ukládat následujícími způsoby:

Při nákupu zboží z našich webových stránek si uchováváme záznamy o této transakci, abychom mohli řádně zaúčtovat uskutečněný obchod a abychom mohli na tyto záznamy odkázat, pokud byste nás někdy v budoucnu kontaktovali ohledně vašeho zboží. Vzhledem k povaze zboží, které prodáváme, a zárukám kvality, které na ně poskytujeme, můžete očekávat, že tyto záznamy budeme uchovávat až sedm let.

Pokud se přihlásíte k odběru e-mailového marketingu od nás, uchováme vaši e-mailovou adresu v souboru, dokud se neodhlásíte z odběru e-mailů od nás.

Za určitých okolností nás můžete požádat o vymazání svých údajů: další informace naleznete v části "Vaše práva" níže.

Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje anonymizovat (takže je již nelze s vámi spojovat) pro výzkumné nebo statistické účely; v takovém případě můžeme tyto informace používat po neomezenou dobu bez dalšího upozornění.

5. Zabezpečení


Společnost 77D bere ochranu vašich informací velmi vážně. V případě potřeby používáme k ochraně vašich osobních údajů šifrování (SSL) a všechny informace, které nám poskytnete, jsou po obdržení uloženy na zabezpečených serverech.

Společnost 77D může ukládat vaše osobní údaje na zabezpečených serverech buď v našich prostorách, nebo v zabezpečených datových centrech třetích stran.

Mnoho našich externích třetích stran sídlí mimo Spojené království, takže jejich zpracování vašich osobních údajů bude zahrnovat přenos údajů mimo Spojené království.

Kdykoli předáváme vaše osobní údaje mimo Spojené království, zajišťujeme jim podobný stupeň ochrany tím, že zajistíme alespoň jedno z následujících ochranných opatření.

 1. Vaše osobní údaje předáváme pouze do zemí, které jsou považovány za země poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.
 2. Pokud využíváme určité poskytovatele služeb, můžeme použít zvláštní smlouvy schválené pro použití ve Spojeném království, které poskytují osobním údajům stejnou ochranu, jakou mají ve Spojeném království.

Pokud chcete získat více informací o mechanismu, kterým jsou vaše osobní údaje předávány, obraťte se na [email protected].

Pokud vám někdy poskytneme (nebo pokud jste si sami zvolili) heslo, které vám umožní přístup k určitým částem těchto webových stránek, jste odpovědní za zachování tohoto hesla v tajnosti. Žádáme vás, abyste heslo nikomu nesdělovali.

6. Vaše práva


Jako subjekt údajů máte v souvislosti se svými osobními údaji řadu práv. Níže jsme popsali jednotlivá práva, která máte, a způsoby, jak je můžete uplatnit.

Právo na přístup

Kdykoli můžete požádat o přístup k osobním údajům, které uchováváme a které se vás týkají (možná jste slyšeli, že se toto právo označuje jako "žádost o přístup k osobním údajům").

Vezměte prosím na vědomí, že toto právo vás opravňuje k získání kopie osobních údajů, které o vás uchováváme, abyste si mohli ověřit jejich správnost a zajistit, že tyto osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem. Nejedná se o právo, které vám umožňuje požadovat osobní údaje o jiných osobách, ani o právo požadovat od nás konkrétní dokumenty, které se netýkají vašich osobních údajů.

Toto právo můžete kdykoli uplatnit tak, že nám napíšete na kontaktní údaje uvedené zde a sdělíte nám, že podáváte žádost o přístup k informacím. K podání tohoto druhu žádosti nemusíte vyplňovat zvláštní formulář.

Vaše právo na opravu a výmaz

Můžete nás kdykoli požádat o opravu osobních údajů, které o vás uchováváme a které jsou podle vašeho názoru nesprávné nebo nepřesné. Můžete nás také požádat o vymazání osobních údajů, pokud se domníváte, že není nutné je nadále uchovávat (možná jste o tomto právu slyšeli jako o "právu být zapomenut").

Vezměte prosím na vědomí, že vás můžeme požádat o ověření jakýchkoli nových údajů, které nám poskytnete, a můžeme podniknout vlastní kroky k ověření správnosti nových údajů, které jste nám poskytli. Dále nejsme vždy povinni osobní údaje na požádání vymazat; pokud se z nějakého důvodu domníváme, že máme dobrý právní důvod pokračovat ve zpracování osobních údajů, o jejichž vymazání nás žádáte, sdělíme vám, jaký je tento důvod, v okamžiku, kdy odpovíme na vaši žádost.

Toto právo můžete kdykoli uplatnit tak, že nám napíšete na kontaktní údaje uvedené zde a sdělíte nám, že žádáte o opravu nebo výmaz svých osobních údajů a na jakém základě o to žádáte. Pokud chcete, abychom nepřesné údaje nahradili novými údaji, měli byste nám sdělit, o jaké nové údaje se jedná. Pro podání tohoto druhu žádosti nemusíte vyplňovat zvláštní formulář.

Vaše právo na omezení zpracování

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu (viz části těchto zásad, které vysvětlují jak a proč vaše údaje používáme), máte právo nás požádat, abychom je přestali zpracovávat tímto způsobem, pokud se domníváte, že naše pokračování v tomto zpracování má dopad na vaše základní práva a svobody, nebo pokud se domníváte, že tyto oprávněné zájmy nejsou platné.

Společnost 77D může zpracovávat vaše údaje na základě oprávněného zájmu následujícími způsoby:

 1. Optimalizace obsahu webových stránek;
 2. sledovat, které produkty a služby jsou oblíbené;
 3. sledovat zabezpečení našich webových stránek;
 4. prevence a odhalování podvodů;
 5. zasílat vám zprávy týkající se služeb, např. pokud je naše služba dočasně pozastavena z důvodu údržby, můžeme vám zaslat oznámení;
 6. informovat vás o změnách těchto zásad ochrany osobních údajů;
 7. pokud existuje smluvní povinnost poskytnout korespondentovi vaše osobní údaje.

Můžete nás také požádat, abychom přestali zpracovávat vaše osobní údaje, (a) pokud zpochybňujete přesnost těchto osobních údajů a chcete, abychom jejich přesnost ověřili; (b) pokud bylo zjištěno, že jejich používání je nezákonné, ale nechcete, abychom je vymazali; (c) pokud již nepotřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat (a jinak bychom je zlikvidovali), ale přejete si, abychom je nadále uchovávali, abychom vám umožnili uplatnit, vykonávat nebo obhajovat právní nároky.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud se z jakéhokoli důvodu domníváme, že máme dobrý právní důvod pokračovat ve zpracování osobních údajů, o jejichž zpracování nás žádáte, sdělíme vám, jaký důvod to je, a to buď v okamžiku, kdy poprvé odpovíme na vaši žádost, nebo poté, co jsme měli možnost jej zvážit a prošetřit.

Toto právo můžete kdykoli uplatnit tak, že nám napíšete na kontaktní údaje uvedené zde a sdělíte nám, že nás žádáte o ukončení zpracování příslušného aspektu vašich osobních údajů, a popíšete, která z výše uvedených podmínek je podle vás pro tuto žádost relevantní. K podání tohoto druhu žádosti nemusíte vyplňovat zvláštní formulář.

Vaše právo na přenositelnost

Pokud si přejete předat určité osobní údaje, které o vás uchováváme a které jsou zpracovávány automatizovaně, třetí straně, můžete nám napsat a požádat nás, abychom vám je poskytli v běžně používaném strojově čitelném formátu.

Vzhledem k druhu práce, kterou vykonáváme, a k systémům, které používáme, nepředpokládáme, že by se toto právo týkalo většiny osob, s nimiž přicházíme do styku. Pokud si však přejete předat své údaje od nás třetí straně, rádi takové žádosti zvážíme.

Vaše právo přestat dostávat sdělení

Pokud vám zasíláme e-mailová marketingová sdělení (nebo jiné regulované elektronické zprávy), máte právo se kdykoli odhlásit. Můžete tak učinit pomocí odkazu "odhlásit se z odběru", který je uveden v zápatí každého sdělení (nebo pomocí rovnocenného mechanismu v těchto sděleních).

Pokud z jakéhokoli důvodu nemůžete tyto odkazy použít nebo pokud byste nás raději kontaktovali přímo - můžete se z odběru odhlásit tak, že nám napíšete na adresu [email protected] a sdělíte nám, jaká sdělení si přejete, abychom vám přestali zasílat.

Vaše právo vznést námitku proti automatizovanému rozhodování a profilování

Máte právo být informováni o existenci jakéhokoli automatizovaného rozhodování a profilování vašich osobních údajů a v případě potřeby vám být poskytnuty smysluplné informace o příslušné logice, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování, které se vás týká.

Uplatňování vašich práv

Když nám napíšete žádost o uplatnění svých práv, jsme oprávněni vás požádat, abyste prokázali, že jste tím, za koho se vydáváte. Můžeme vás požádat o předložení kopií příslušných dokladů totožnosti, které nám pomohou ověřit vaši totožnost.

Při vyřizování vaší žádosti nám pomůže, když jasně uvedete, které právo si přejete uplatnit, a případně i důvod jeho uplatnění. Čím jasněji a konkrétněji se vyjádříte, tím rychleji a efektivněji můžeme vaši žádost vyřídit. Pokud nám neposkytnete dostatečné informace, můžeme vyřízení vaší žádosti odložit, dokud nám neposkytnete dodatečné informace (a v takovém případě vám to sdělíme).

Obvykle není vyžadován žádný poplatek

Za přístup ke svým osobním údajům (ani za uplatnění jiných práv) nebudete muset platit žádný poplatek.

Lhůta pro odpověď

Na všechny oprávněné žádosti se snažíme odpovědět do jednoho měsíce. Příležitostně nám to může trvat déle než měsíc, pokud je vaše žádost obzvláště složitá nebo jste podali více žádostí. V takovém případě vás o tom budeme informovat a budeme vás průběžně informovat.

Máte právo kdykoli podat stížnost u Úřadu komisaře pro informace (ICO), britského dozorového úřadu pro otázky ochrany údajů (www.ico.org.uk).

Byli bychom však rádi, kdybychom to s vámi mohli nejdříve prodiskutovat.

7. Kontaktní údaje


Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad, chcete-li uplatnit některé z výše uvedených práv nebo se domníváte, že zásady nebyly dodrženy, kontaktujte nás na adrese:

77 Diamonds Ltd
2nd floor
3 Hanover Square
London, W1S 1HD
United Kingdom

Můžete nám také poslat e-mail na adresu [email protected].

8. Informace o našem používání souborů cookie


a. Naše webové stránky používají soubory cookie, aby vás odlišily od ostatních uživatelů našich webových stránek. To nám pomáhá poskytnout vám při prohlížení našich webových stránek dobrý zážitek a také nám to umožňuje naše webové stránky vylepšovat. Pokračováním v prohlížení našich webových stránek vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.

Prohlížeč můžete nastavit tak, aby odmítal všechny nebo některé soubory cookie prohlížeče nebo aby vás upozorňoval na to, že webové stránky soubory cookie nastavují nebo k nim přistupují. Pokud soubory cookie zakážete nebo odmítnete, mějte na paměti, že se vám může zhoršit uživatelská zkušenost.

Další informace o používání souborů cookie na našich webových stránkách naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

b. Soubor cookie je malý soubor složený z písmen a čísel, který ukládáme do vašeho prohlížeče nebo na pevný disk vašeho zařízení, pokud s tím souhlasíte. Soubory cookie obsahují informace, které se přenášejí na pevný disk vašeho zařízení.

c. Používáme následující soubory cookie:

c. 1. Nutné soubory cookie. Jedná se o soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz našich webových stránek. Patří mezi ně například soubory cookie, které umožňují přihlášení do zabezpečených oblastí našich webových stránek, používání nákupního košíku nebo využívání služeb elektronické fakturace.

c. 2. Analytické/výkonnostní soubory cookie. Umožňují nám rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a zjistit, jak se návštěvníci při používání našich webových stránek pohybují. To nám pomáhá zlepšovat fungování našich webových stránek, například tím, že zajišťujeme, aby uživatelé snadno našli to, co hledají.

c. 3. Funkční soubory cookie. Ty slouží k vašemu rozpoznání, když se vrátíte na naše webové stránky. To nám umožňuje přizpůsobit vám náš obsah, pozdravit vás jménem a zapamatovat si vaše preference (například výběr jazyka nebo regionu).

c. 4. Cílové soubory cookie. Tyto soubory cookie zaznamenávají vaši návštěvu našich webových stránek, navštívené stránky a odkazy, které jste následovali. Tyto informace použijeme k tomu, aby naše webové stránky a reklama na nich zobrazená lépe odpovídaly vašim zájmům. Za tímto účelem můžeme tyto informace také sdílet s třetími stranami.

d. Více informací o jednotlivých souborech cookie, které používáme, a o účelech jejich použití najdete v tabulce níže:

Nezbytně nutné soubory cookie
Název souboru cookie Účel souborů cookie a shromažďované informace Doba trvání souborů cookie
ASP.NET_SessionId Soubor cookie, který ASP.NET používá k uložení jedinečného identifikátoru pro každou relaci uživatele. Relace
amazon-pay-abtesting-new-widgets Slouží k odhlašování pomocí služby Amazon Payment Relace
Analytické/výkonnostní soubory cookie
Název souboru cookie Účel souborů cookie a shromažďované informace Doba trvání souborů cookie
ometria Používá společnost Ometria ke sledování používání webových stránek 1 rok
sc.ASP.NET_SESSIONID Používá se v zásuvném modulu SessionCam ke shromažďování a sledování interakcí uživatelů. Relace
sc.Status Používá se v zásuvném modulu SessionCam ke shromažďování a sledování interakcí uživatelů. Relace
__utma Slouží k rozlišení uživatelů a relací. Soubor cookie je vytvořen při spuštění javascriptové knihovny a neexistují žádné existující soubory cookie __utma. Soubor cookie se aktualizuje při každém odeslání dat do služby Google Analytics. 2 roky
__utmc Používá služba Google Analytics. Nastaveno pro interoperabilitu s urchin.js. Historicky tento soubor cookie fungoval ve spojení se souborem cookie __utmb, který určoval, zda se uživatel nachází v nové relaci/návštěvě. Relace
__utmz Ukládá zdroj návštěvnosti nebo kampaň, která vysvětluje, jak se uživatel dostal na naše stránky. Soubor cookie se vytvoří při spuštění javascriptové knihovny a aktualizuje se při každém odeslání dat do služby Google Analytics. 6 měsíců
_dc_gtm_UA- Používá se v nástroji Google Analytics k omezení počtu požadavků. 1 minuta
_ga Používá se v nástroji Google Analytics k rozlišení uživatelů. 2 roky
_gali Používá se v nástroji Google Analytics k určení odkazů na stránce, na které se kliká. 30 minut
_gid Používá se v nástroji Google Analytics k rozlišení uživatelů. 1 den
_uetsid Tento soubor cookie je analytická služba, která propojuje data z reklamní sítě Bing s akcemi prováděnými na webových stránkách. Soubor cookie pro sledování událostí Bing Ads Universal Event Tracking (UET). 2 roky
ai_user Používá software Microsoft Application Insights, který shromažďuje statické informace o používání a telemetrii. Jedná se o soubor cookie s jedinečným identifikátorem uživatele, který umožňuje počítat počet uživatelů přistupujících k aplikaci v průběhu času. 1 rok
optimizelyBuckets Slouží k vytvoření rámce pro A/B testování. Záznamy, které návštěvník viděl pro každý experiment. To nám umožňuje poskytovat konzistentní zážitek při dalších načteních stránky. 10 let
optimizelySegments Slouží k vytvoření rámce pro A/B testování. Zachovává segmenty návštěvníka: prohlížeč, kampaň, mobilní zařízení, typ zdroje a všechny vlastní rozměry, které jste případně nakonfigurovali. 10 let
__lc.visitor_id. Služba chatu slouží ke sledování návštěv téhož uživatele na webu. 3 roky
Funkční soubory cookie
Název souboru cookie Účel souborů cookie a shromažďované informace Doba trvání souborů cookie
77dyId Používá naše webové stránky k ukládání uživatelských preferencí 30 dní
autoinvite_callback. Soubor cookie potřebný k rozpoznání počítače, když uživatel navštíví webové stránky, aby bylo možné poskytnout podporu prostřednictvím chatu. Relace
lc_invitation_opened. Cookie pro ovládání online služby chatu. Relace
lc_window_state. Cookie pro ovládání online služby chatu. Relace
__zlcmid Ukládá Zopim Live Chat ID pro identifikaci zařízení během návštěv. 1 rok
trustedsite_session Používá McAfee SECURE k monitorování našich webových stránek Relace

e. Vezměte prosím na vědomí, že třetí strany (včetně například reklamních sítí a poskytovatelů externích služeb, jako jsou služby analýzy webového provozu) mohou rovněž používat soubory cookie, nad kterými nemáme kontrolu. Tyto soubory cookie budou pravděpodobně analytické/výkonnostní nebo cílené soubory cookie.

f. Soubory cookie můžete zablokovat aktivací nastavení prohlížeče, které umožňuje odmítnout nastavení všech nebo některých souborů cookie. Případně můžete navštívit stránku www.allaboutcookies.org, která poskytuje obecné informace o souborech cookie a o tom, jak můžete soubory cookie ve svém počítači spravovat. Upozorňujeme, že pokud pomocí nastavení prohlížeče zablokujete všechny soubory cookie (včetně základních souborů cookie), je možné, že nebudete mít přístup ke všem nebo některým částem našich stránek.

Tento web používá soubory cookie: Pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s používáním souborů cookie. Více informací zde