Ano ne, děkuji

Rezervovat schůzku

Nákupní taška (0)


V nákupní tašce nemáte žádnou položku.

Women Wearing a ring on the correct hand and finger

Odpovědné získávání zdrojů

Z nejkvalitnějších materiálů na světě vyrábíme šperky, které odpovídají lesku vašeho okamžiku. Je to výsada, ale také velká odpovědnost. Jako klenotníci se zavazujeme dodržovat standardy odpovědného získávání zdrojů a jednat čestně v celém našem dodavatelském řetězci.

"Klenot je tak krásný, jak krásný je příběh, který vypráví. Jako odpovědná firma víme, že změna nevznikne pouhým podpisem na papíře. Je to o každodenních rozhodnutích, která děláme. Nejde o rychlou nápravu, ale o celoživotní závazek, pevný slib, že budeme vždy lepší.

- Tobias Kormind a Vadim Weinig, spoluzakladatelé společnosti 77 Diamonds

Naše cesta

Od našich počátků, kdy jsme byli jedním z prvních online klenotnictví s diamanty, hrály etika a integrita klíčovou roli na naší cestě. Již v roce 2005 naši zakladatelé Tobias a Vadim formovali své podnikání na základě jediné hlavní zásady: respektu. Nejen k zákazníkům, kteří si zaslouží tu nejlepší kvalitu, ale i k našim zaměstnancům, dodavatelům a komunitám, od nichž pocházíme.


Jsme si dobře vědomi historických problémů v globálních dodavatelských řetězcích diamantů, drahých kamenů a drahých kovů. Víme však také, že šperkařský průmysl může být pro společnost přínosem, pokud je podnikání vedeno zodpovědně. To vede k větší jistotě zaměstnání, ekonomickým příležitostem a lepší ochraně lidských práv.


Jak to zajistíme? Dodržováním mezinárodních standardů, které prokazují odpovědné obchodní postupy. Tyto standardy jsou v souladu s lidskoprávními, environmentálními a pracovněprávními předpisy, jakož i se zákony, které nás činí finančně odpovědnými. Přijetím přístupu založeného na spolupráci při zlepšování můžeme řídit změny a zlepšovat standardy.

Co je to "odpovědné získávání zdrojů"?

Jedním slovem, je to péče. Péče o to, abychom se správně rozhodovali při výběru dodavatelů, péče o ty, se kterými obchodujeme, o naše životní prostředí a o to, abychom dodržovali standardy nejen pro sebe, ale i pro celé odvětví. Je to dostatečná péče o to, abychom k sobě byli upřímní, zjistili, kde se můžeme zlepšit, a ujistili se, že to uděláme. A nakonec je to péče o ostatní a pomoc ostatním, aby se zlepšovali spolu s námi.

Two hands holding a floating diamond

Náš závazek

Abychom prohloubili náš závazek a navázali na naše odpovědné obchodní postupy, založili jsme v roce 2021 tým pro odpovědné získávání v 77 Diamonds, na který osobně dohlíží Tobias a Vadim.


Svou prací zajišťujeme, že:


  • Všechny naše šperky splňují mezinárodní standardy odpovědného získávání.

  • Všichni lidé, kteří se podílejí na dodávkách našich výrobků, jsou chráněni a váží si jich.

  • Podnikáme iniciativy na podporu větší odpovědnosti vůči životnímu prostředí.

Dodržováním těchto zásad zavádíme udržitelný přístup k našemu obchodnímu modelu na mnoho let dopředu.

Co bude dál?

Diamond Image Set [object Object]

People

Diamond Image Set [object Object]

Planet

Diamond Image Set [object Object]

Product

Naším cílem je inspirovat všechny zúčastněné strany, aby aktivně sdílely naše hodnoty a společně pracovaly na zlepšení ve třech hlavních oblastech: lidé, planeta a produkt.


V případě potřeby budeme aktualizovat naše Zásady odpovědného získávání a budeme informovat o našem pokroku.


V touze po nezávislém auditu naší práce v oblasti udržitelnosti se snažíme získat certifikát člena Rady pro zodpovědné šperky (Responsible Jewellery Council).

Zdroje

Zásady odpovědného zásobování - Přečtěte si podrobněji náš závazek k odpovědnému zásobování a obchodním postupům.


Tento web používá soubory cookie: Pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s používáním souborů cookie. Více informací zde