Fristående graderingslaboratorier & certifikat

7 grundläggande C:n

Det finns många graderingslaboratorier i världen som skapar sina egna graderingsrapporter baserat på sina egna krav och ibland med sin egen termonologi. Ett certifikat spelar en viktig roll när man bestämmer en diamants värde och det är viktigt att du förstår de olika system så att du kan jämföra dem med varandra.

THE GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA (GIA)
GIA logo

GIA har sitt huvudkontor i New York och grundades år 1931 som ett icke-vinstdrivande utbildningsinstitut för juvel- och smyckesindustrin. Institutets mål var att erbjuda branschen och offentligheten en objektiv och fristående åsikt gällande Diamanters kvalité och genom att agera opartiskt ville man vinna offentlighetens förtroende. Varje sten som lämnades in för certifiering granskades grundligt av flera experter för att försäkra ett precist system som skyddade kunderna.

GIA ansvarade för att utforma det första internationellt erkända graderingssystemet för Diamanter där opartiska åsikter om polerade Diamanter framställdes med hjälp av enhetliga kriterier. Man introducerade även den främsta diamantrapporten och satte en internationell standard gällande Diamanters kvalité.

Klicka för att besöka GIA:s hemsida.

GIA-certifikat
OLIKA CERTIFIKAT SOM UTFÄRDAS AV GIA

GIA:s graderingsrapport för Diamanter
Rapporten samlar in caratvikten, klarheten och diamantens färggrader samt stenens exakta mått. Är det en rund briljantslipning dokumenterar man även slipningsgraden. Klicka på certifikatet till höger för att se ett exempel.

GIA:s diamantdossier
Utfärdas för Diamanter som väger mindre än 1 carat.

GIA:s identification och ursprungsrapport för färgade Diamanter
Beskriver färgade Diamanter av alla storlekars färggrad och färgkälla (dvs. naturlig eller behandlad). En fullständig färgbild kan begäras som en extra tjänst.

THE AMERICAN GEM SOCIETY (AGS)
AGS logo

AGS grundades år 1934 av Robert M. Shipley och är branschföreningen för smyckesförsäljare, grosister, fristående värderingsmän och utvalda industrimedlemmar. Medlemmarna följer en strikt etisk standard där kundskydd och utbildning prioriteras.

Föreningen är baserad i Las Vegas, Nevada tillsammans med sina samarbetspartners American Gem Society Laboratories (AGSL) (som grundades 1996) och the American Gem Society Advanced Instruments Division (grundades 2004).

Föreningen tränar och certifierar smyckessmeder, juvelerare, gemmologer och värderingsmän. Diamantgradering är deras specialité och föreningen har utformat sin egen standard för slipning, färger och klarhet.

Klicka här för att besöka AGS:s hemsida.

OLIKA CERTIFIKAT SOM UTFÄRDAS AV AGS

AGSL Diamant kvalitetsdokument
Här dokumenteras Diamanters färg, klarhet, caratvikt och slipning samt en detaljerat diagram där diamantens proportioner tydliggörs med illustration som visar inneslutningar och skador.

AGSL Kvalitetsrapport för Diamanter
En rapport där detaljer kring slipning, färg och caratvikt med både AGS och GIA:s temonologi.

THE DIAMOND HIGH COUNCIL - HOGE RAAD VOOR DIAMANTE (HRD)
HRD logo

HRD är en icke-vinstdrivande organisation som drivs tillsammans med Belgiens diamantindustri och grundades år 1976 för att möta ett ökande behov av pålitliga diamantcertifkat. Den 1976 har HRD:s certifikatlaboratorier expanderat till ett av världens största diamantlaboratorier och de har ett fantastiskt rykte fällande kvalité och opartiskhet.

Varje diamant utvärderas på egen hand av flera experter med tillgång till sofistikerade maskiner, såsom spectophotometrar, Dia-Mention system, and cathode luminescence apparatus som hjälper till att försäkra labbets pålitlighet.

Klicka här för att besöka HRD:s hemsida.

GIA-certifikat
OLIKA CERTIFIKAT SOM UTFÄRDAS AV HRD

HRD diamantcertifikat
Ett certifikat som dokumenterar diamantens form, mått, caratvikt, klarhet, fluorescence, färg och poleingsgrad, tillsammans med ett detaljerat diagram. Du kan se ett exempel genom att klicka på certifikatet till höger.

HRD Identifikationsrapport för Diamanter
En enklare version av diamantcertifikatet med samma egenskaper fast utan diagrammet.

HRD Färgcertifikat för Diamanter
Ett certifikat som fokuserar på beskrivning av färg, ursprung och lyster.

THE INTERNATIONAL GEMOLOGICAL INSTITUTE (IGI)
IGI logga

Ett av de ledande ädelstensinstituten i världen, IGI grundades år 1975 i Antwerpen, med ett systerlaboratorium i New York, och har sedan dess blivit den största oberoende ädelstenscertifierings- och värderingsinstitutet, känd för sin kvalitetsservice, stora erfarenhet och expertis. Vad som från början bara var 3 anställda har växt till över 250 proffs dedikerade att skapa en enastående hög standard i Anwerpen, New York, Bangkok, Mumbai och Tokyo.

IGI utfärdar mer än 400,000 rapporter årligen. Tusentals juvelerare, butiker, försäkringsbolag, internetförsäljningsorganisationer, katalogföretag, redovisnings- och säkerhetsfirmor och konsumenter är beroende av IGI-rapporterna.

Internationella Ädelstensinformationen (International Gemological Information), en avdelning av IGI, grundades i New York år 1981, som en enhet för opartisk bedömning av ädelstenar och smycken. Precis som med moderföretaget, är information från IGI totalt oberoende av alla kommersiella försäljningsorganisationer och IGI handlar inte med Diamanter eller värdefulla stenar. På så sätt kan IGI tillhandahålla objektiva och korrekta värderingar och indentifikationsrapporter, vid sidan av uppdateringar av värderingar och värdeuppskattningar i skadefall.

Klicka här för att besöka IGI:s hemsida.

IGI-certifikat
OLIKA CERTIFIKAT SOM UTFÄRDAS AV IGI

IGI:s Diamantrapport
En detaljerad analys av stenens karaktärsdrag, inkluderar caratvikt, färg, klarhet, polering och symmetri, samt proportioner. Ett diamantdiagram med utsatta klarhetskaraktärer är också inkluderad. För att titta på ett exempel, klicka på cerifikatet till höger.

IGIs diamant-ID
Ett dokument i passtorlek som innehåller samma detaljerade information som Diamantrapporten, utan diagrammet. Denna rapport är också tillgänglig i en mer kompakt kreditkortsstorlek.

IGI Hearts and Arrows Diamantrapport
En rapport som värderar optisk symmetri.

THE EUROPEAN GEMOLOGICAL LABORATORY UNITED STATES OF AMERICA (EGL USA)
EGL USA logo

EGL USA ägs och förvaltas av en annan enhet än EGL och är en av världens främsta oberoende gemmologiska laboratorier. Den har erbjudit tjänster till den exklusiva juvelhandeln och konsumenter i över 25 år. EGL USA-gruppen är sammansatt av fyra nordamerikanska labb baserade i New York, Los Angeles, Vancouver och Toronto.

Klicka här för att besöka EGL USA:s hemsida.

EGL USA- certifikat
OLIKA TYPER AV CERTIFIKAT SOM UTFÄRDAS AV EGL USA

EGL USAs Diamantcerifikat Ett certifikat som utvärderar färg, klarhet, caratvikt och diamantslipningen, inkluderar ett detaljerat diagram som visar diamantens proportioner och illustrerar eventuella inneslutningar. För att se ett exempel, klicka på certifikatet till höger.

EGL USA:s Diamantanalys-rapport
Ett slipgraderingscertifikat utfärdas endast till runda stenar.

EGL USA:s analysrapport för Färgade Diamanter
Detta utfärdas exklusivt av EGL USA och är det mest populära dokumentet för färgade Diamanter.

EGL USA:s rapport för färgade Diamanters ursprung
Ett omfattande dokument som sammanfattar detaljer och ursprung för färgade Diamanter.

EGL USA:s analysrapport för Färgade Diamanter
En mer kompakt version av Diamantcertifikatet, skapad speciellt för handeln.

THE EUROPEAN GEMOLOGICAL LABORATORY (EGL)
EGL INT-logotypen

Grundat för över trettio år sedan i Belgien, är EGL förpliktade att försvara juvelhandelns integritet och att väcka det allmänna intresset genom tillämpad vetenskap, utbildning, innovation och exceptionell service. EGL har en internationell närvaro med laboratorier baserade i Antwerpen (1973), Johannesburg (1980), London (1981), Paris (1981), Tel Aviv (1982), Istanbul (1990), Seoul (1990), Mumbai (2003) and Kapstaden (2007). Därför omnämns det ibland som ’EGL Worldwide’ eller ’EGL International’. Samma standarder gäller på alla dessa labb, men skiljer sig från EGL USA.

EGL tillskrivs ha introducerat nya infallsvinklar på diamantgradering, på certifieringsprocessen av Diamanter som väger mindre än en carat, och instiftandet av ’S13’ klarhetsgradering. Organisationen är också känd för att utföra avancerad forskning med välrenommerade fysiker, geologer och mineraloger.

Klicka här för att besöka EGL Internationals hemsida.

EGL INT-certifikat
OLIKA CERTIFIKAT SOM UTVÄRDAS AV EGL INTERNATIONAL

EGLs Diamantcerifieringsrapport
Ett certifikat utvärderar färgen, klarheten, caratvikten och diamantslipningen, inkluderat ett detaljerat diagram som visar diamanten proportioner och illustrerar eventuella inneslutningar. För att se ett exempel, klicka på certifikatet till höger.

EGL:s minicertifikat
En mer kompakt version av Diamantcertifikatrapporten.

EGLs “Certikort”
Den mest kompakta av EGLs certifikat ger samma detaljerade information om certifieringar, precis som andra EGL-certifikat, på ett kreditkortslikt typ av dokument.

Läs mer

För frågor och kommentarer, vänligen fyll i uppgifterna nedan så svarar vi inom 24 timmar.

Ring oss på +1 6466641934 eller fyll i dina detaljer nedan och en av våra experter på 77 Diamonds kommer kontakta dig.

För att boka en konsultation med en av våra experter i ett av våra showrooms i London, Manchester, Frankfurt eller Berlin, vänligen fyll i formuläret nedan.

Denna sida använder cookies: Genom att fortsätta att bläddra på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Ta reda på mer här